Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

Blind-jellyfish
6272 b93e 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive
Blind-jellyfish
Blind-jellyfish
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Blind-jellyfish
5516 2876 350
Blind-jellyfish
Reposted fromshakeme shakeme
Blind-jellyfish
Blind-jellyfish
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
Blind-jellyfish
Reposted fromshakeme shakeme

April 25 2019

Blind-jellyfish
Blind-jellyfish
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma

February 04 2019

Blind-jellyfish
0408 8e1d 350
Reposted fromheparyna heparyna viaLoOuu LoOuu
Blind-jellyfish
1311 0128 350
Reposted fromsoftboi softboi viadreamadream dreamadream
6548 3fd0 350

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko viaiblameyou iblameyou
Blind-jellyfish
3281 068c 350
Reposted fromcalifornia-love california-love
Blind-jellyfish
5422 2374 350
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
Blind-jellyfish
0180 98c7 350
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou

August 17 2018

Blind-jellyfish
2459 9025 350
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viaEtnigos Etnigos
Blind-jellyfish
Blind-jellyfish
7240 8535 350
Reposted fromEtnigos Etnigos
Blind-jellyfish
7243 8a4a 350
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl